گرندپری برزیل: خلاصه دور دوم تمرینی

دور دوم تمرینی گرندپری برزیل برگزار شد و مانند دور اول لوئیس همیلتون توانست بالاتر از رقبا به مقام قهرمانی برسد ......

دور دوم تمرینی گرندپری برزیل برگزار شد و مانند دور اول لوئیس همیلتون توانست بالاتر از  رقبا به مقام قهرمانی برسد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس