گرندپری تخت گاز با جرمی کلارکسون(1)

جرمی کلارکسون مجری با سابقه برنامه تخت گاز پس از اینکه به دلیل درگیری با تهیه کننده این برنامه توسطBBC (مجری اصلی تخت گاز)اخراج شد، تصمیم به ایفای نقش در یک گرند پری جذاب و پرهیجان به سبک تخت گاز با چالش ها و مخاطراتی که وی و گروهش رو دنبال می کند، گرفت ......

جرمی کلارکسون مجری با سابقه برنامه تخت گاز پس از اینکه به دلیل درگیری با تهیه کننده این برنامه توسطBBC (مجری اصلی تخت گاز)اخراج شد، تصمیم به ایفای نقش در یک گرند پری جذاب و پرهیجان به سبک تخت گاز با چالش ها و مخاطراتی که وی  و گروهش رو دنبال می کند، گرفت.قسمت اول این گرند پری تخت گازی رو با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس