گرندپری سنگاپور 2017؛ قهرمانی «لوئیس همیلتون» در روز عجیب فراری

دور نهایی گرندپری سنگاپور برگزار شد و لوئیس همیلتون در روزی که سه راننده فراری با هم تصادف کردند موفق شد عنوان قهرمانی این دور را هم بدست آورد ......

دور نهایی گرندپری سنگاپور برگزار شد و لوئیس همیلتون در روزی که سه راننده فراری با هم تصادف کردند موفق شد عنوان قهرمانی این دور را هم بدست آورد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس