گرندپری فرمول 1 آلمان 2018؛ منحرف شدن وتل در پیست هاکنهایم

سباستین وتل در جریان گرندپری فرمول 1 آلمان در پیست هاکنهایم از مسیر مسابقه منحرف شد و نتوانست این مسابقه را به پایان برساند ......

سباستین وتل در جریان گرندپری فرمول 1 آلمان در پیست هاکنهایم از مسیر مسابقه منحرف شد و نتوانست این مسابقه را به پایان برساند. لحظه وقوع این اتفاق و واکنش وتل را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس