گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018؛ لحظات برتر دوربین آنبورد

در آستانه گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018 که از فردا در پیست اِرمانوس رودریگز آغاز میشود، نگاهی داریم به منتخبی از 5 لحظه برتر از ادوار پیشین این مسابقات از زاویه دید دوربینهای آنبورد نصب شده روی خودروهای فرمول 1 ......

در آستانه گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018 که از فردا در پیست «اِرمانوس رودریگز» آغاز می‌شود، نگاهی داریم به منتخبی از 5 لحظه برتر از ادوار پیشین این مسابقات از زاویه دید دوربین‌های آنبورد نصب شده روی خودروهای فرمول 1.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس