گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018؛ لحظات منتخب دور اول تمرینی

منتخبی از لحظات برتر در دور اول تمرینی از مسابقات گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018 را در این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از لحظات برتر در دور اول تمرینی از مسابقات گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018 را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس