گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018؛ مقایسه عملکرد «ریکاردو» و «ورستاپن»

عملکرد دنیل ریکاردو و مکس ورستاپن، دو راننده تیم ردبول ریسینگ در مسابقات گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018 را در این ویدیو با هم مقایسه میکنیم ......

عملکرد «دنیل ریکاردو» و «مکس ورستاپن»، دو راننده تیم ردبول ریسینگ در مسابقات گرندپری فرمول 1 مکزیک 2018 را در این ویدیو با هم مقایسه می‌کنیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس