گرندپری فرمول 1 ژاپن 2018؛ برخورد «ورستاپن» و «وتل»

در این ویدیو نگاهی داریم به لحظه برخورد ورستاپن و وتل در جریان مسابقه گرندپری فرمول 1 ژاپن 2018 در پیسن سوزوکا ......

در این ویدیو نگاهی داریم به لحظه برخورد «ورستاپن» و «وتل» در جریان مسابقه گرندپری فرمول 1 ژاپن 2018 در پیسن سوزوکا.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس