گرندپری فرمول 1 ژاپن؛ 5 لحظه برتر پیست سوزوکا

در این ویدیو نگاهی داریم به برترین لحظات ضبط شده توسط دوربینهای آنبورد در جریان مسابقات گرندپری فرمول 1 که در سالهای مختلف در پیست سوزوکا د رکشور ژاپن برگزار شدهاند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به برترین لحظات ضبط شده توسط دوربین‌های آنبورد در جریان مسابقات گرندپری فرمول 1 که در سال‌های مختلف در پیست سوزوکا د رکشور ژاپن برگزار شده‌اند.