گرندپری مالزی، خلاصه دور دوم تمرینی

دور دوم تمرینی گرندپری مالزی برگزار شد. ببینیم کدام راننده زودتر از خط ......

دور دوم تمرینی گرندپری مالزی برگزار شد. ببینیم کدام راننده زودتر از خط پایان گذشت.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس