گرندپری موتوجی‌پی اتریش 2018؛ منتخب لحظات حساس

دور اصلی از گرندپری موتوجیپی اتریش 2018 با قهرمانی خورخه لورنزو از تیم دوکاتی در پیست ردبولرینگ شهر اشپیلبرگ کشور اتریش به پایان رسید ......

دور اصلی از گرندپری موتوجی‌پی اتریش 2018 با قهرمانی خورخه لورنزو از تیم دوکاتی در پیست ردبول‌رینگ شهر اشپیلبرگ کشور اتریش به پایان رسید. در این ویدیو نگاهی داریم به لحظاتی منتخب از این مسابقه.

تگ ها


اکستریم هنرهای رزمی ترکیبی