گرندپری موتوجی‌پی تایلند 2018؛ دوربین آنبورد تیم هوندا

در این ویدیو از زاویه دید دوربین آنبورد نصب شده روی موتور مارک مارکز از تیم هوندا نگاهی داریم به پیست چَنگ در کشور تایلند که میزبان این دور از رقابتهای موتوجیپی 2018 است ......

در این ویدیو از زاویه دید دوربین آنبورد نصب شده روی موتور «مارک مارکز» از تیم هوندا نگاهی داریم به پیست «چَنگ» در کشور تایلند که میزبان این دور از رقابت‌های موتوجی‌پی 2018 است.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس