گرندپری والنسیا 2017؛ آنبورد با هوندا

با موتورسواران تیم هوندا در گرندپری اسپانیا همراه می شویم و تجریه آن ها را از کابین راننده می بینیم ......

با موتورسواران تیم هوندا در گرندپری اسپانیا همراه می شویم و تجریه آن ها را از کابین راننده می بینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس