گرند پری آذربایجان و آخر هفته ی «لوئیس همیلتون»

لوئیس همیلتون رانده ی مشهور فرمول 1 و دارنده ی چندین عنوان قهرمانی این مسابقات در مسابقات 2016 باکو خوش شانس نبود و با مشکل فنی روبرو شد ......

«لوئیس همیلتون» رانده ی مشهور فرمول 1 و دارنده ی چندین عنوان قهرمانی این مسابقات در مسابقات 2016 باکو خوش شانس نبود و با مشکل فنی روبرو شد. او توانست یکبار خودش را به کورس رقابت بازگرداند اما به دلیل ایجاد مشکل دیگری نتوانست خودش را به سکوی قهرمانی برساند. داستان را از زبان خود او می شنویم.