گرند پری موناکو 2018؛ دوربین کاسکت پیر گسلی

گرند پری موناکو 2018 را از زاویه دید دوربین نصب شده روی کاسکت پیر گسلی ببینید ......

گرند پری موناکو 2018 را از زاویه دید دوربین نصب شده روی کاسکت پیر گسلی ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس