گرند پری کانادا 2018؛ لحظات حساس دور دوم تمرینی

با آغاز دور جدید گرند پری فرمول یک در کشور کانادا نگاهی داریم به حساسترین لحظات در دور دوم تعیین خط ......

با آغاز دور جدید گرند پری فرمول یک در کشور کانادا نگاهی داریم به حساس‌ترین لحظات در دور دوم تعیین خط.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس