گریه عادل فردوسی پور در آغوش همکاران/ ویدیو

در شبی که برنامه ۹۰ پخش نشد، همکاران عادل با تهیه کیکی منقش به عکس فردوسیپور و جمله خانه نود در دل ماست جشن کوچکی ترتیب دادند و او را سورپرایز کردند ......

در شبی که برنامه ۹۰ پخش نشد، همکاران عادل با تهیه کیکی منقش به عکس فردوسی‌پور و جمله «خانه نود در دل ماست» جشن کوچکی ترتیب دادند و او را سورپرایز کردند. عادل که از مواجهه با همکارانش غافلگیر شده بود در آغوش همکارانش گریست.