گزارش اعتماد از بی توجهی عجیب فوتبال ایران به هشدار ای اف سی

زمين سوخته به گزا ......

زمين سوخته

به گزارش مدال به نقل از اعتماد-بحث بدهي باشگاه هاي ليگ برتري به اشخاص حقيقي و حقوقي سال هاست گريبانگير فوتبال ايران شده است. باشگاه هاي ايراني كه بيش از بودجه هاي مصوب خود و همين طور منابع درآمدي، قراردادهاي هنگفت با بازيكنان، مربيان ايراني و خارجي منعقد كرده اند، حالا با بدهي هاي انباشته شده زيادي مواجهند كه اگر تا 9 شهريورماه موفق به تسويه اين بدهي ها نشوند از سوي AFC مجوز حرفه اي براي شان صادر نمي شود.
شايد اين نخستين بار نباشد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا بحث حرفه اي گري و صدور مجوز حرفه اي را براي باشگاه ها مطرح كرده است. يكي از آيتم هاي مهم در اين امر بدهكار نبودن باشگاه ها به اشخاص حقيقي و حقوقي است. اين نخستين بار نيست كه كنفدراسيون فوتبال آسيا روي معضلي در فوتبال ايران دست مي گذارد كه سال هاست باشگاه هاي ايراني را گرفتار كرده است. شايد بزرگ ترين بدهكاران هم سرخابي هاي تهراني باشند كه علاوه بر بدهي هاي سنگين به برخي مربيان و بازيكنان ايراني و خارجي، بدهي هاي مالياتي سنگيني را هم بر عهده دارند.
با وجود اينكه چندين و چند سال كنفدراسيون فوتبال آسيا به باشگاه هاي ايراني مهلت داده تا تكليف بدهي هاي خود را مشخص كنند، اما هر سال باشگاه هاي ايراني از طريقي كه شايد يكي از آنها سندسازي باشد، مجوز حرفه اي مي گرفتند اما امسال طي نامه اي كه AFC  به فدراسيون فوتبال ايران ايميل كرده است، تصاويري هم از بدهي هاي سنگين باشگاه هاي ايراني روي اين ايميل ضميمه كرده تا نشان دهد اين كنفدراسيون از بدهي هاي سنگين باشگاه هاي ايراني به طور كامل مطلع است. بر همين اساس در اين نامه تاكيد كرده فدراسيون فوتبال ايران طي مدت مشخص شده (يعني 31 آگوست – 9 شهريورماه) مدارك باشگاه هاي حاضر در مسابقه هاي ليگ قهرمانان آسيا را بررسي كرده تا براي شان مجوز حرفه اي صادر شود.
بر اساس قوانين موجود، صدور مجوز حرفه اي براي باشگاه ها از سوي فدراسيون هاي فوتبال همان كشور انجام مي شود. فدراسيون ها وظيفه دارند مدارك و مستندات باشگاه ها را بر اساس درخواست كنفدراسيون فوتبال آسيا بررسي كرده و اگر باشگاهي توانست مدارك مورد نياز را تهيه كند، مجوز حرفه اي برايش صادر شود. همانطور كه در اين گزارش هم عنوان شد، چند سالي بود با مماشاتي كه در فدراسيون فوتبال انجام مي شد، باشگاه هاي ايراني به راحتي مجوز حرفه اي مي گرفتند اما اين بار شايد با دفعات قبل بسيار تفاوت داشته باشد.
AFC در ايميلي كه به فدراسيون فوتبال ايران ارسال كرده، عنوان داشته از بدهي سنگين پرسپوليس به مانوئل ژوزه و همين طور بدهي استقلال به آندرانيك تيموريان، باخبر است. اين نامه نشان مي دهد اين كنفدراسيون ديگر اجازه نخواهد داد باشگاه هاي بدهكار به راحتي مجوز حرفه اي بگيرند. اگر هم در اين بين فدراسيون فوتبال ايران اقدام به صدور مجوز حرفه اي براي اين باشگاه ها كند AFC مي تواند آن را لغو كند. لغو اين مجوز حرفه اي هم با كنار گذاشتن باشگاه مذكور از ليگ قهرمانان آسيا همراه خواهد بود.
پرسپوليس، استقلال، نفت تهران و تراكتورسازي تبريز 4 نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا 2018 خواهند بود. باشگاه هايي كه شايد يكي بيشتر از ديگري به اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكار باشد. وضعيت پرسپوليس كه طي اين روزها كاملا مشخص است. پرسپوليس علاوه بر بدهي نزديك به 100 ميلياردي به اداره ماليات، بايد پرونده مانوئل ژوزه و دستيارانش را هم ببندد. پرونده اي كه اگر بسته نشود، شايد علاوه بر كنار گذاشتن اين تيم از ليگ قهرمانان آسيا تبعات ديگري همچون كسر امتياز براي قرمزپوشان تهراني به همراه داشته باشد. البته علي اكبر طاهري طي چند روز گذشته چندين بار به اداره ماليات رفته تا بلكه بتواند اين بدهي مالياتي را هرچه زودتر تعيين تكليف كند.
استقلال تهران هم با بدهي هاي سنگين مالياتي مواجه است. اين باشگاه كه حدود 50 ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد بايد ظرف مدت تعيين شده تكليف حساب هاي خود را مشخص كند. البته استقلالي ها علاوه بر بدهي به بازيكنان خارجي به آندرانيك تيموريان هم مبالغي را بدهكار هستند كه اين بازيكن به خاطر دريافت اين مبالغ به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت كرده است. حال بايد ديد آيا افتخاري كه مديريت آبي پوشان تهراني را بر عهده دارد، مي تواند ظرف مدت تعيين شده تكليف بدهي هاي اين باشگاه را مشخص كند يا نه.
نفت تهران هم كه فصل قبل با علي دايي قهرمان جام حذفي شد امسال به عنوان يكي از نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا حضور خواهد داشت. اين باشگاه كه انواع و اقسام طلبكار را به خود مي بيند، فرصت چنداني براي تسويه حساب با آنها در اختيار ندارد. وزارت نفت كه رسما اعلام كرده علاقه اي به تيم داري و هزينه در فوتبال حرفه اي ندارد و به همين خاطر اين باشگاه را به شركت بهنام پيشروكيش فروخته تا بلكه اين شركت علاوه بر تسويه حساب با طلبكاران اين باشگاه را اداره كند. اين شركت هم كه هيچ گونه پاسخي به طلبكارانش نمي دهد تا وضعيت اين باشگاه ريشه دار تهراني در هاله اي از ابهام باشد.
تراكتورسازي تبريز هم وضعيت چندان خوبي از نظر بدهي ندارد. اين باشگاه كه به خاطر همين بدهي هاي خارجي از پنجره نقل و انتقالات زمستاني و همين طور تابستاني محروم شد حالا منتظر است تا با روشن شدن وضعيت مالي بتواند پروانه حرفه اي بگيرد و در ليگ قهرمانان آسيا حضور داشته باشد.
باشگاه هاي ايراني تنها تا 31 آگوست يعني همان 9 شهريور ماه فرصت دارند تا مدارك خود را مبني بر تعيين تكليف بدهي هاي خود به فدراسيون فوتبال ارايه كرده تا اين فدراسيون بتواند مجوز حرفه اي براي اين باشگاه ها صادر كند. AFC  كه تا به حال با كنار گذاشتن يك باشگاه عربستاني نشان داده در جهت حرفه اي سازي باشگاه ها بسيار مصمم است بايد ديد آيا اين بار هم با مماشات نسبت به باشگاه هاي ايراني برخورد خواهد كرد يا واقعا باشگاه هايي كه نتوانند مجوز حرفه اي بگيرند را كنار خواهند گذاشت. اگر اينگونه باشد بايد بپذيريم يك زنگ خطر جدي براي نمايندگان ايران در آسيا به صدا درآمده كه نبايد اين خطر را ناديده بگيريم.

بازيكنان و مربيان سابق نفت به AFC شكايت خواهند كرد
در صورتي كه طي 3-2 روز آينده مطالبات مربيان و بازيكنان سابق نفت تهران به آنها پرداخت نشود، آنها شكايت خود را به كنفدراسيون فوتبال آسيا خواهند كرد. طلبكاران باشگاه نفت تهران شامل مربيان و بازيكنان سابق اين تيم كماكان به دنبال گرفتن حق و حقوق خود هستند و اين در حالي است كه قول هاي مساعدي براي پرداخت مطالبات شان به آنها داده شده است. اين در حالي است كه در صورتي كه مطالبات طلبكاران باشگاه نفت طي 3-2 روز آينده به آنها پرداخت نشود و اقدام موثري از سوي كميته انضباطي و فدراسيون فوتبال صورت نگيرد، آن وقت مربيان و بازيكنان سابق اين باشگاه راه ديگري را براي دريافت مطالبات خود در پيش خواهند گرفت. اين افراد احكام كميته انضباطي كه به سود آنها صادر شده را ترجمه كرده و حتي قرار است در مالزي هم يك وكيل خبره و زبردست استخدام كنند تا در صورت پرداخت نشدن مطالبات شان از باشگاه نفت به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت كنند كه قطعا با توجه به حضور باشگاه نفت در ليگ قهرمانان آسيا در سال بعد اين شكايت قطعا شرايط خوبي براي باشگاه ايجاد نخواهد كرد. غلام حسنوي، مربي سابق تيم نفت تهران در گفت وگو با خبرگزاري فارس اين خبر را تاييد كرد.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال