گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی

بازیکنان پرسپولیس تمرینی جدی را انجام دادند....

بازیکنان پرسپولیس تمرینی جدی را انجام دادند.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی
گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی
گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی
گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی
گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی
گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی