گزارش تصویری از اردوی سپاهان در آنتالیا

سپاهانی‌ها در اردوی آنتالیا تمرینات خود را پیگیری می‌کنند....

سپاهانی‌ها در اردوی آنتالیا تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از تمرین امروز شاگردان امیر قلعه نویی در آنتالیا را در ادامه مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از اردوی سپاهان در آنتالیا
گزارش تصویری از اردوی سپاهان در آنتالیا
گزارش تصویری از اردوی سپاهان در آنتالیا