گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی

فریم به فریم با لشگر شکست خورده آبی‌ها و جشن بازیکنان ماشین سازی....

گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی

گزارش تصویری از دیدار استقلال و ماشین سازی. در این بازی استقلال با یک گل مغلوب حریف تبریزی شد.

 

گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی
گزارش تصویری از بازی استقلال و ماشین سازی

تگ ها


گزارش تصویری گزارش تصویری استقلال ماشین سازی ماشین‌سازی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال