گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن

تیم امید کشورمان برابر یمن به یک پیروزی مقتدرانه رسید....

تیم امید کشورمان برابر یمن به یک پیروزی مقتدرانه رسید.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از دیدار ایران و یمن و حواشی آن را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن
گزارش تصویری از برد امید ایران برابر یمن