گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور

تمرین امروز تیم فوتبال تراکتور با نشاط و البته در عین حال جدی برگزار شد....

تمرین امروز تیم فوتبال تراکتور با نشاط و البته در عین حال جدی برگزار شد.

به گزارش مدال، گزارش تصویر از تمرین امروز شاگردان مصطفی دنیزلی را مشاهده می‌کنید:
 

اخبار مرتبط:

ترکیه‌ای جدید تراکتور وارد تبریز شد

فرمول جالب تراکتور برای جذب بازیکن

گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور
گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور
گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور
گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور
گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور
گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور
گزارش تصویری از تمرین امروز تراکتور