گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه

تمرین استقلال در دوحه برگزار شد....

تمرین استقلال در دوحه برگزار شد.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از تمرین استقلالی ها در دوحه برای دیدار با الهلال را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه
گزارش تصویری از تمرین امشب استقلال در دوحه