گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی

بازیکنان پرسپولیس در دبی تمرین کردند....

بازیکنان پرسپولیس در دبی تمرین کردند.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از تمرین امشب شاگردان برانکو در دبی را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس در دبی