گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود قبل از دیدار با الاهلی را برگزار کرد....

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود قبل از دیدار با الاهلی را برگزار کرد.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس را مشاهده می کنید:

 

گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس
گزارش تصویری از تمرین امشب پرسپولیس