گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)

تمرین امروز تیم فوتبال تراکتور در ورزشگاه بنیان دیزل و زیر نظر مصطفی دنیزلی برگزار شد...

تمرین امروز تیم فوتبال تراکتور در ورزشگاه بنیان دیزل و زیر نظر مصطفی دنیزلی برگزار شد

به گزارش مدال، تمرینات امروز شاگردان مصطفی دنیزلی در زمین تمرین ورزشگاه بنیان دیزل پیگیری شد و  تراکتوری‌ها تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشتند.

اخبار مرتبط:

گزارش تمرین تراکتور/ گلزنی دژاگه و درخشش مظاهری

گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)
گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)
گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)
گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)
گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)
گزارش تصویری از تمرین تراکتور (پنجشنبه 24 مرداد)