گزارش تصویری از تمرین تراکتور

تمرین امروز (پنج‌شنبه بیست ویکم شهریور) تراکتور زیر نظر مصطفی دنیزلی برگزار شد....

تمرین امروز (پنج‌شنبه بیست ویکم شهریور) تراکتور زیر نظر مصطفی دنیزلی برگزار شد.

تمرین امروز تراکتوری ها از ساعت ۱۱:۳۰ ظهر زیر نظر مصطفی دنیزلی در چمن تمرینی ورزشگاه بنیان دیزل آغاز شد که تصاویر آن را مشاهده می کنید:

اخبار مرتبط:

گزارش تمرین تراکتور- تمرینات متنوع دنیزلی در روز درخشش شکاری

گزارش تصویری از تمرین تراکتور
گزارش تصویری از تمرین تراکتور
گزارش تصویری از تمرین تراکتور
گزارش تصویری از تمرین تراکتور
گزارش تصویری از تمرین تراکتور
گزارش تصویری از تمرین تراکتور
گزارش تصویری از تمرین تراکتور