گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین نوبت عصر خود را در ترکیه پشت سر گذاشت که این تمرین به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت....

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین نوبت عصر خود را در ترکیه پشت سر گذاشت که این تمرین به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت.

تصاویری از تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس در ترکیه را مشاهده می‌کنید، تمرینی که گابریل کالدرون با جدیت و حرارت بالایی آن را زیر نظر داشت.

اخبار مرتبط:

تصمیم جالب کالدرون؛ پرسپولیس در یک روز دو بازی انجام می‌دهد

ببینید:

تمرین امروز پرسپولیس در اردوی ترکیه/ ویدیو

گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه
گزارش تصویری از تمرین عصرگاهی پرسپولیس در ترکیه