گزارش تصویری از جشن پیروزی پرسپولیسی‌ها

پرسپولیس در ضیافت پنالتی‌ها از سد پدیده گذشت....

پرسپولیس در ضیافت پنالتی‌ها از سد پدیده گذشت.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از جشن پیروزی بازیکنان پرسپولیس را در زیر مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از جشن پیروزی پرسپولیسی‌ها
گزارش تصویری از جشن پیروزی پرسپولیسی‌ها
گزارش تصویری از جشن پیروزی پرسپولیسی‌ها
گزارش تصویری از جشن پیروزی پرسپولیسی‌ها