گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت

تراکتورسازی در خانه به 3 امتیاز شیرین رسید....

تراکتورسازی در خانه به 3 امتیاز شیرین رسید.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از دیدار امروز تراکتورسازی و صنعت نفت که به برد یک بر صفر تراکتورسازان انجامید را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت
گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت
گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت
گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت
گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت
گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت
گزارش تصویری از دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت