گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی

دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی آغاز شد....

دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی آغاز شد.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از دیدار دو تیم نفت مسجد سلیمان و ماشین سازی که هم اکنون در جریان است را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی
گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی
گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی
گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی
گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی
گزارش تصویری از دیدار نفت مسجد سلیمان و ماشین‌سازی