گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور

دیدار دو تیم پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان در جریان است....
دیدار دو تیم پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان در جریان است.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور را در ادامه مشاهده می کنید:

 

گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس و پاختاکور