گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی

بازیکنان استقلال و نساجی برای گرم کردن پیش از بازی تدارکاتی وارد چمن ورزشگاه کارگران شدند ......

بازیکنان استقلال و نساجی برای گرم کردن پیش از بازی تدارکاتی وارد چمن ورزشگاه کارگران شدند ...

بازیکنان استقلال و نساجی برای گرم کردن پیش از بازی تدارکاتی وارد چمن ورزشگاه کارگران شدند.

گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی

عکس یادگاری وینفرد شفر و مجیدجلالی

گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی

خوش گرم حسین ترابپور و سید مهدی رحمتی.

گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی
گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی
گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی
نصرالله عبداللهیان،حنیف عمران زاده و علیرضا نیکبخت واحدی مهمانان بازی امروز بودند‌.
گزارش تصویری بازی استقلال و نساجی

عکس یادگاری حنیف عمران زاده، نیکبخت و دکتر ستوده پزشک استقلال.