گزارش تصویری تمرین امروز استقلال

تیم فوتبال استقلال تهران تمرینات امروز خود را در ورزشگاه نفت تهرانسر پیگیری کرد....

تیم فوتبال استقلال تهران تمرینات امروز خود را در ورزشگاه نفت تهرانسر پیگیری کرد.

به گزارش مدال، تیم فوتبال استقلال بعد از یک روز استراحت از ساعت 18:30 در زمین ورزشگاه نفت تهرانسر تمرینات خود را پیگیری کرد.

در ادامه می‌توانید نظاره‌گر گزارش تصویری تمرین امروز استقلال باشید.

اخبار مرتبط:

گزارش تمرین استقلال؛ غیبت ستاره جدید

گزارش تصویری تمرین امروز استقلال
گزارش تصویری تمرین امروز استقلال
گزارش تصویری تمرین امروز استقلال
گزارش تصویری تمرین امروز استقلال
گزارش تصویری تمرین امروز استقلال
گزارش تصویری تمرین امروز استقلال
گزارش تصویری تمرین امروز استقلال