گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس را مشاهده می‌کنید...

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس را مشاهده می‌کنید

به گزارش مدال، سرخپوشان امروز تمرین آماده‌سازی برای دیدار برابر الاهلی را در دبی برگزار گردند.

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس در دبی