گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس را مشاهده می‌کنید...

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس را مشاهده می‌کنید

به گزارش مدال، تمرین امروز تیم پرسپولیس با مراسم جشن تولد سروش رفیعی آغاز شد.

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس