گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)

تمرین عصر امروز تراکتور در شرایطی برگزار شد که تمرکز مربیان این تیم در این جلسه تمرینی روی کارهای بدنی بود....

تمرین عصر امروز تراکتور در شرایطی برگزار شد که تمرکز مربیان این تیم در این جلسه تمرینی روی کارهای بدنی بود.

به گزارش خبرنگار مدال، جلسه تمرینی عصر امروز تراکتور در غیاب مصطفی دنیزلی و زیرنظر دستیاران وی و با تمرکز روی کارهای بدنی برگزار شد. تصاویری از این جلسه تمرینی را مشاهده می‌کنید.

گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)
گزارش تصویری تمرین تراکتور (دوشنبه 18 شهریور)

اخبار مرتبط:
گزارش تمرین تراکتور/ تمرینات سنگین بدنی در دستور کار تراکتوری‎‌ها

تگ ها


تراکتور اخبار تراکتور گزارش تصویری گزارش تصویری تراکتور گزارش تصویری تمرین تراکتور تمرین تراکتور