گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید

گزارش تصویری تمرین امروز تیم ملی امید را مشاهده می‌کنید...

گزارش تصویری تمرین امروز تیم ملی امید را مشاهده می‌کنید

به گزارش مدال، تمرینات آماده‌سازی تیم ملی امید برای مسابقات انتخابی المپیک امروز برگزار شد.

گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید
گزارش تصویری تمرین تیم ملی امید