گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس

گزارش تصویری تمرین صبح دوشنبه( ۴ شهریور) شاگردان کالدرون....

گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس

به گزارش مدال، تیم فوتبال پرسپولیس، بخش اصلی تمرین نوبت صبح امروز دوشنبه خود را در سالن بدنسازی دنبال کرد.

 

گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین دوشنبه پرسپولیس

تگ ها


گزارش تصویری گزارش تصویری تمرین پرسپولیس گابریل کالدرون لیگ برتر خلیج فارس فوتبال