گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از سفر به اصفهان در ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار شد....

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از سفر به اصفهان در ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار شد.

به گزارش مدال، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از سفر به اصفهان صبح امروز از ساعت ۱۰:۴۵ در ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار شد.

 

گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال
گزارش تصویری تمرین سوم مهر استقلال

تگ ها


تمرین تمرین استقلال گزارش تصویری گزارش تصویری تمرین استقلال استقلال فوتبال