گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید

تیم ملی امید ایران زیر نظر فرهاد مجیدی و با حضور اهالی رسانه اولین تمرین خود را برگزار کرد....

تیم ملی امید ایران زیر نظر فرهاد مجیدی و با حضور اهالی رسانه اولین تمرین خود را برگزار کرد.

اردوی آماده‌سازی تیم‌ملی امید جهت شرکت در مسابقات مقدماتی المپیک توکیو امروز برگزار شد.
گزارش تصویری این تمرین را می‌توانید مشاهده کنید.

گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید
گزارش تصویری تمرین شاگردان مجیدی در تیم‌ملی امید

بیشتر بخوانید:

گزارش تمرین تیم‌ملی امید؛ غیبت دو استقلالی‌ و عدم‌حضور دستیاران خارجی