گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس

گزارش تصویری تمرین صبح سه شنبه( ۵ شهریور) شاگردان کالدرون....

گزارش تصویری تمرین صبح سه شنبه( ۵ شهریور) شاگردان کالدرون.

به گزارش مدال، تیم فوتبال پرسپولیس تمرین نوبت صبح امروز سه‌شنبه را در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

 

 

گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین صبح سه‌شنبه پرسپولیس