گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با پارس جنوبی جم، تحت تاثیر حضور علی پروین برگزار شد....

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با پارس جنوبی جم، تحت تاثیر حضور علی پروین برگزار شد.

به گزارش مدال، تمرین امروز سرخ‌پوشان ساعت 18 در مجموعه ورزشی خیریه عمل برگزار شد.

گزارش تصویری تمرین امروز را ادامه می‌توانید نظاره‌گر باشید.

بیشتر بخوانید:

گزارش تمرین پرسپولیس؛ حضور پروین در کنار سرخ‌پوشان

گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس با حضور علی پروین