گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)

تمرین عصر امروز پرسپولیس با تمرکز کادر فنی این تیم در فاز تهاجمی برگزار شد....

تمرین عصر امروز پرسپولیس با تمرکز کادر فنی این تیم در فاز تهاجمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مدال، تمرین عصر امروز پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که کادر فنی این تیم روی مسائل تهاجمی تمرکز ویژه‌ای داشت. گزارش تصویری تمرین امروز این تیم را مشاهده می‌کنید.

گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (جمعه 22 شهریور)

اخبار مرتبط:
گزارش تمرین پرسپولیس/ حمله به دروازه‌ها