گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)

تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز دوشنبه خود را در مجموعه خیریه عمل آغاز کرد. یک تمرین 120 دقیقه‌ای که برنامه نسبتا سنگینی را شامل می‌شد...

تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز دوشنبه خود را در مجموعه خیریه عمل آغاز کرد. یک تمرین 120 دقیقه‌ای که برنامه نسبتا سنگینی را شامل می‌شد

سرخ‌پوشان ایران، تمرین امروز دوشنبه خود را از ساعت 17 و 30 دقیقه در مجموعه خیریه عمل آغاز کردند.

بیشتر بخوانید:

گزارش تمرین پرسپولیس/ فشار 120 دقیقه و مصدومیت ترابی

گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (دوشنبه ۲۱ مرداد)