گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 17:30 در مجموعه ورزشی خیریه عمل برگزار شد....

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 17:30 در مجموعه ورزشی خیریه عمل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مدال، تمرین امروز پرسپولیسی‌ها از ساعت 17:30 در مجموعه ورزشی خیریه عمل برگزار شد. تصاویری از این جلسه تمرینی را مشاهده می‌کنید.

گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 27 مرداد)

اخبار مرتبط:
جلسه تمرینی بازیکنان‌‌ پرسپولیس/ ویدیو
گزارش تمرین پرسپولیس/ دو ستاره با پاهای بانداژ شده!