گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)

جلسه تمرینی عصر امروز پرسپولیسی‌ها از ساعت 17:30 در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد....

جلسه تمرینی عصر امروز پرسپولیسی‌ها از ساعت 17:30 در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

به گزارش مدال، تمرین پرسپولیس پس از تعطیلی یک روزه از امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد. تصاویری از این تمرین را مشاهده می‌کنید.

گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس (یکشنبه 4 شهریور)

اخبار مرتبط:
گزارش تمرین پرسپولیس/ تمرین سرخ‌ها با تمام توان