گزارش تصویری تمرین پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین و ریکاوری پس از بازی با سپیدرود را امروز یکشنبه در درفشی‌فر انجام داد....

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین و ریکاوری پس از بازی با سپیدرود را امروز یکشنبه در درفشی‌فر انجام داد.

گزارش تصویری از تمرین امروز پرسپولیس در درفشی فر

 

گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس
گزارش تصویری تمرین پرسپولیس