گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو

گزارش تصویری جشن اعضای تیم ملی امید به مناسبت تحویل سال جدید را مشاهده می‌کنید...

گزارش تصویری جشن اعضای تیم ملی امید به مناسبت تحویل سال جدید را مشاهده می‌کنید

به گزارش مدال، اعضای تیم ملی امید فرارسیدن سال ۹۸ را جشن گرفتند.

 

گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو
گزارش تصویری جشن تیم ملی امید به مناسبت فرارسید سال نو